Nieuwsartikelen


Woensdag 1-2-2023

Interview met interim-professional Saskia

Wij gingen in gesprek met Saskia Reitsma, een van de bevlogen professionals van IJsselvliet Interim Management. Saskia is beschikbaar voor een nieuwe uitdaging!

“Sinds 1,5 jaar ben ik zelfstandige, na ruim 20 jaar werkzaam te zijn geweest in directiefuncties in het onderwijs, de gemeente en in de re-integratiesector. Ik was toe aan iets anders in mijn loopbaan. Lang verhaal kort, na een zoektocht ben ik toch weer in een directierol aan de slag gegaan. Door de diverse werkomgevingen is het echt anders dan voorheen en ervaar ik hernieuwd werkplezier!”

“Mensen en hun werk, daar ligt mijn passie. Zij zijn degenen waar je als werkgever de klus mee moet klaren. Ik ben nieuwsgierig en heb een brede interesse voor heel verschillende branches en organisaties als onderwijs, overheid, cultuur, duurzame energie, re-integratie en zorg. Dat zie je ook terug in mijn ervaring als zowel operationeel- en HR-directeur. De koppeling tussen praktijk en theorie, het schakelen tussen strategie en uitvoering; daar word ik echt enthousiast en blij van!”

Saskia Reitsma

Intuïtief leiderschap

“Ik weet dat ik intuïtief snel voel wat er speelt boven en onder de oppervlakte. Daarnaast ben ik communicatief sterk, wat helpt om dat wat ik waarneem te benoemen. Er zijn altijd meerdere dimensies die een rol spelen. Mijn kennis van lichaamsgerichte therapie en systemisch werken ervaar ik als waardevol in mijn werk. Hierdoor ben ik beter in staat om mensen en organisaties te helpen stappen te zetten in hun zelfbewustzijn en ontwikkeling. Wie ben jij als mens of organisatie? Waar kom je vandaan en waar wil je naar toe? Welke stappen kun je zetten op een manier die passend is? Iedere mens en elke organisatie volgt zijn eigen unieke weg.“

Vrouwelijk leiderschap

“Wat is er nu echt aan de hand? Die vraag durf ik wel te stellen. Ik vind het belangrijk dat mensen in verbinding zijn met zichzelf, maar ook met anderen of de gestelde doelen. Vrouwelijk leiderschap is wat dat betreft niet voorbehouden aan vrouwen. Gelukkig niet! Toen ik 20 jaar geleden belandde in directierollen, zag je dat vrouwelijke kracht in de managementstijl minder werd gewaardeerd dan nu. Het inzetten van verbindende kracht, met nadruk op het belang van werken aan en met de relatie en intuïtie; dat kan zoveel brengen! Mannen zijn eerder geneigd om ratio en actie voorrang te geven, maar zetten deze verbindende kracht gelukkig ook steeds vaker in. Meten is weten, maar dat is niet de enige basis waarop je als professional of organisatie duurzame beslissingen neemt”.

Uitdaging met een gouden randje

“Die opdrachten waarbij er iets niet loopt, maar dat de opdrachtgever er niet echt de vinger op kan leggen. Dat zijn voor mij de kersen op de taart. Als ik mag schakelen van strategie naar uitvoering en ik krijg overzicht over de scope van zo’n klus, dat is echt het allerleukst. Zeker als het accent ligt op het proces van dienstverlening, waarbij naast o.a. inhoud en systemen ook menselijke aspecten in houding en gedrag een rol spelen. Het vraagt dat je kunt schakelen en dat je in gesprek blijft”.

Geen quick wins, wel geloof in jezelf

“Wat gebeurt er nu als we iets niet (meer) gaan doen? Die vraag, vind ik, wordt te weinig gesteld. Het is heel verleidelijk om snel te analyseren, te ordenen, te versimpelen en de quick wins in een actieplan te realiseren. Mijn stijl is dat ik begin met luisteren en waartoe-vragen stellen. In gesprekken help ik mijn opdrachtgevers om keuzes te maken die passen bij de bedoeling. We worden vaak verleid om dingen te doen, die niet echt belangrijk zijn voor onze doelen. Het is dan best lastig om ermee te stoppen of er niet in mee te gaan. Ik houd ervan problemen op te lossen daar waar ze ontstaan. Dat vraagt kwetsbaarheid, openheid en kracht. Ik werk op een holistische wijze, wat nog wel eens een zweverig imago heeft. In de praktijk betekent het regelmatig dat ik met mensen in gesprek ga over een andere wending in hun loopbaan. Net als organisaties houden ook mensen vaak vast aan zaken, die niet echt bijdragen aan hun levensdoel! Echt kiezen, daarvoor staan en gaan leidt tot toenemende authenticiteit en groei. Dat proces van bewustwording, groei en zelfwaardering in gang zetten past bij mijn visie op interim-management. Ik vertrouw op de aanwezige eigen kracht.

Passende uitdaging gezocht…

Per januari 2023 – dus met onmiddellijke ingang – ben ik beschikbaar voor een nieuwe opdracht. Omdat ik mijn netwerk wil uitbreiden naar Flevoland en Overijssel heb ik contact gezocht met een aantal bureaus waarmee ik een persoonlijke klik ervaar. Zo ben ik ook met IJsselvliet Interim Management in gesprek geraakt. Mijn zoektocht beperkt zich niet tot bepaalde branches, wel heb ik een bijzondere interesse voor maatschappelijke organisaties en dienstverlening. Ik kijk er naar uit in 2023 concreet iets voor elkaar te betekenen!

Zelf wil ik in dit jaar mijn intuïtie en werkplezier nog meer inbrengen in mijn zakelijke omgeving. Net als mijn streven om opdrachtgevers op hun eigen weg te ondersteunen,  wil ik in mijn ontwikkeling mijn persoonlijke kleur nog meer durven toevoegen aan een opdracht. Dat wat in de wereld leeft, leeft in mij. Met vallen en opstaan stappen zetten op onze eigen unieke weg, dat is echt waar ik voor ga!”